Шаховий екслібрис

Шаховий екслібрис

Шаховий екслібрис

Шаховий екслібрис (від лит. Ex libris — із книг) — книжковий знак шахового змісту. З’явився вперше в 1-й половині XVIII століття; автор — бібліофіл з Гданська Якоб Теодор Клейн (1685-1760). Попередниками екслібриса можна вважати шахові віньєтки та сюжетні мініатюри з книги У. Кекстона (1474) та шахового підручника Даміано (1512).

Зародження шахового екслібриса в радянській графіці пов’язано з ксилографією Н. Дмитревського (1925), адресованій А. Сидорову, згодом відомому Радянські книгознавці та мистецтвознавцю, члену-кореспонденту АН СРСР, який зібрав достатньо повну для свого часу шахову бібліотеку.

Як жанр шахової тематики екслібрис набув найбільшого поширення в 1960-1980-і роки зважаючи на збільшення випуску шахової літератури у світі. Сучасний екслібрис відрізняються фантазією в розробці сюжету та композиції, оригінальною манерою виконання, високою технікою виготовлення знаків і так далі.

У розвиток жанру екслібриса внесок внесли художники-графіки різних країн: Є. Терехов, Б. Французів, Є. Кузнєцова, Л. Курис, А. Сазонов (всі — СРСР), Р. Балон, Р. Левандовський, К. М. Сопочко (всі — Польща), Л. Надь і В. Корнхер (обидва — Угорщина), Г. Мейер (ФРН) та інші. Екслібрису присвячені В. Смислова, М. Талю, Т. Петросяну, А. Карпову, Н. Гапріндашвілі, М. Чибурданідзе та іншим шахістам, історикам шахів, шаховим літераторам.

Різноманітність їх змісту: наприклад, в екслібрисі Смислова московський графік Б. Малінін зобразив човен на шахівниці, обрамлений лавровою гілкою, латиський графік Д. Рожкалнс намалював Таля на тлі шахівниці у вигляді лицаря, що танцював зі списом напереваги по земній кулі, естонський художник Р . Кальо зобразив П. Кереса в характерній для нього позі і так далі.

У ряді екслібрисів казанської художниці та шахістки Г. Сатонін поряд з шаховими мотивами зустрічаються атрибути, характерні для професії або захоплення володаря книжкового знака: наприклад, в екслібрис гросмейстера М. Тайманова, крім шахів, відображено його захоплення фортепіанною музикою, про що свідчить зображення рояля поруч з шаховою фігурою, в есклібрісе радянського шахіста А. Батуева (любителя птахів і тварин) зображений папуга і так далі.

У екслібрисів, виконаних для шахових істориків і літераторів, присутні історико-літературні мотиви і алегорії; в ряді екслібрисів Є. Гіжицького зображені середньовічні шахові фігури або лицарські обладунки з шахової символікою. Гижицький зібрав унікальну колекцію екслібрисів. У 1984 в Польщі пройшла його виставка, де було представлено 385 експонатів.

Залиште коментар

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19