Зміна праці з картою побиту

У цій статті буде розглянуто, інструкцію для українців, які хочуть змінити працю в період очікування на карту побиту або в період дії вже отриманої карти.

Зміна праці з картою побиту

Зміна праці з картою побиту

Зараз, багато наших громадян працює в Польщі. І більша половина з них боїться оформляти карту побуту, оскільки це прив’язує їх до роботодавця. Це все не так – роботу з картою побуту можна змінити. Хоча це і трохи важкувато, але можливо. Отже, що потрібно зробити:

  1. Розірвати правовідносини з попереднім роботодавцем і оформити це відповідним письмовим документом. В залежності від ситуації таким документом може бути — заява про розірвання договору в односторонньому порядку, заява про розірвання договору у зв’язку з важким порушенням прав працівника, заява про розірвання договору за згодою сторін і т.д. …
  2. Згідно з положеннями закону про іноземців (а саме ст. 113), іноземець повинен повідомити про цей факт Воєводу протягом 15 робочих днів з дня розірвання правовідносин з попереднім роботодавцем. Оригінал звучить так — Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.
  3. Згідно зі ст. 101 і 123 Закону «Про іноземців» від дня припинення правовідносин з попереднім роботодавцем іноземний громадянин має 30 днів на пошук нового роботодавця і подачу нового пакету документів. В цей пакет входять: договір, ZUS, роздруківка з KRS або CIDG, заповнений роботодавцем і підписаний додаток № 1, дозвіл на роботу від нового роботодавця. Якщо у іноземця на день подачі немає дозволу на роботу, то в угоді можна вказати, що іноземний працівник починає свою роботу з моменту отримання дозволу на роботу.
  4. Нові заяви на видачу дозволу на перебування і повний пакет документів (фото, оплати, підтвердження місця проживання) подаються тільки в разі заміни дозволу на перебування після отримання карти побиту. В такому випадку (при обов’язковій умові дотримання термінів повідомлення і подачі нового пакета документів) стара карта побиту буде дійсна до моменту отримання нової карти.

УВАГА!!! Повідомити Воєводу про розірвання договору необхідно в письмовому вигляді. Це можна зробити, особисто подавши такий лист до канцелярії державного органу або виславши таке повідомлення поштою. Подати новий пакет документів можна або особисто, або відправити поштою (листом з повідомленням про вручення). Зазначений лист пишеться в простій письмовій формі — встановленого зразка немає.

УВАГА!!! Недотримання іноземним громадянином зазначених вище термінів спричинить повернення документів без розгляду (якщо картка не була ще отримана) і винесення рішення про добровільне повернення в країну громадянином якої Ви є. Або спричинить нелегальність перебування (якщо карта була отримана від старого роботодавця) і депортацію, штраф і заборона в’їзду як мінімум на 6 місяців.

Залиште коментар

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19