Система вищої освіти в Польщі

Система вищої освіти в Польщі

Система вищої освіти в Польщі

Система вищої освіти в Польщі включає в себе як державні, так і приватні вищі навчальні заклади, при цьому кожен з вузів самостійно визначає правила вступу абітурієнтів. Для вступу необхідні наступні документи, перекладені на польську мову:

  • шкільний атестат і вкладиш з оцінками,
  • медична довідка,
  • сертифікати підтверджують рівень знання польської мови (необов’язково, але є великим плюсом).

Власники Карти Поляка вступають до вузів на рівні з громадянами Польщі та мають право на безкоштовне навчання, а також знижку на оплату в розмірі 30%.

При існуючій триступеневій системі випускники вищих навчальних закладів Польщі можуть отримати такі ступені:
— Бакалавр (BA, Licencjant, Inżynier) — по закінченню 3-4 років навчання. Після отримання даної міри можна продовжити освіту на другому рівні;
— Магістр (MA, MSc, Magister) — надається після 5-6 років навчання в університеті (власникам ступеня «бакалавр» 2-2,5 року);
— Доктор наук (PhD, Doktor) — надається тим, хто вже має ступінь магістра, здав відповідний іспит і захистив дисертацію.

Навчальний рік в польських вузах розділений на два семестри: осінній (починається з 1 жовтня і включає зимову екзаменаційну сесію) та весняний (триває з середини лютого, до середини червня включаючи літню сесію). У підсумку, навчальний рік триває близько тридцяти тижнів.
Форми навчання: лекції, уроки, семінари, лабораторні роботи та дискусії. При цьому ряд польських вузів надає можливість навчання англійською мовою.

Студентам, для закінчення семестру необхідно одержати на іспитах прохідні бали. Систему оцінювання кожен вищий навчальний заклад визначає самостійно, але в більшості випадків вона така: відмінно (5), добре з плюсом (4,5), добре (4), задовільно з плюсом (3,5), задовільно (3), незадовільно (2).

У Польщі діють принципи Болонської конвенції, метою якої є створення Європейської Зони Вищої Освіти. Також, польські вузи для порівняння рівня освіти студентів в їх навчальних напрямках застосовують Європейську Кредитну Систему (ECTS), прийняту в Європі. Згідно ECTS, на предмет дається певна кількість кредитів незалежно від оцінок, отриманих на іспиті.

Гарантує якість освіти Польський Державний Акредитаційний Комітет, який перевіряє та контролює прийняті освітні стандарти у вищих навчальних закладах Польщі, а також співпрацює з подібними комітетами в інших країнах.

Залиште коментар

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19